Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach (Kierunek Zarządzanie)

Katowice

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie
    - spec. Psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
    - spec. Reklama i public relations
    - spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi
    - spec. Coaching i mentoring w organizacji
    - spec. Kadry i płace
    - spec. Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1950 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1950 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły