Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach (Kierunek Energetyka nowość! )

Katowice

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Energetyka nowość!
    - spec. Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
Cena za semestr od od 1950zł od od
    - spec. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
Cena za semestr od od 1950zł od od
    - spec. Zarządzaniezanie energią i środowiskiem w budynkach - stacjonarne studia dualne, dofinansowane w 100% z Funduszy Europejskich

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Energetyka nowość!
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 1950 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1950 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły