Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach (Kierunek Grafika)

Katowice

40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Grafika
    - Multimedia
    - Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej
    - Projektowanie graficzne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły