Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego (Kierunek Finanse i rachunkowość)

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Finanse i rachunkowość
    - spec. Rachunkowość i podatki
    - spec. Rachunkowość i rewizja finansowa
    - spec. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły