Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego (Kierunek Pedagogika)

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Pedagogika
    - spec. Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii
    - spec. Pedagogika opiekuńczo-socjalna
    - spec. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
    - spec. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły