Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego (Kierunek Turystyka i rekreacja)

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Turystyka i rekreacja
    - spec. Bezpieczeństwo w centrach i portach lotniczych
    - spec. Hotelarstwo
    - spec. Turystyka międzynarodowa

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły