Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Uczelnie Administracja Katowice

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

fax.:

32 258 92 64

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cena za semestr od od od od
  - spec. Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 35 70 532,

32 35 70 533

fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów

41-506 Chorzów

ul. Sportowa 29

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 349 85 24, 32 349 84 79, 32 349 84 70, 32 349 85 31

fax.:

32 349 84 80

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja publiczna
Cena za semestr od 2550zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania (SWSZ) im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

40-952 Katowice

ul. Krasińskiego 2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(32) 255 34 17, (32) 255 34 17 wew. 212

fax.:

(32) 255 34 17

ikonka email do uczelni

www.swsz.pl

www.swszkatowice.eu

email:

www.swsz.pl

www.swszkatowice.eu

Uczelnie z kierunkiem administracja w Katowicach

Chcesz podjąć studia w Katowicach na kierunku administracja? Z naszego artukułu dowiesz się m.in., które uczelnie mają w ofercie taki kierunek, oraz jak przebiega rekrutacja!

Administracja jest niezbędna w wielu obszarach życia publicznego. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu tworzenia i optymalizowania procesów organizacyjnych, które wymagane są w pracy w organach państwowych czy w organach samorządu terytorialnego.

Studenci w toku studiów poznają problematykę związaną ze sferą działalności administracji publicznej, a także regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie. Studia na kierunku administracja oferują wybrane uczelnie w Katowicach. Jakie? Zestawienie poniżej


Państwowe uczelnie w Katowicach

• Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje studia I i II stopnia na kierunku administracja – w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia te prowadzone są w ramach Wydziału Prawa
i Administracji.

Na studiach I stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne lub administrację ogólną. Z kolei na studiach II stopnia do wyboru są następujące specjalności: administracja bezpieczeństwem energetycznym, administracja rządowa i samorządowa, administrowanie rolnictwem, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia stacjonarne są bezpłatne, czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 2100 zł za 1 semestr w przypadku studiów I stopnia i 2250 zł za 1 semestr w przypadku studiów II stopnia.

Politechnika Śląska w Katowicach

Politechnika Śląska prowadzi kierunek administracja w ramach Wydziału Organizacji
i Zarządzania. Są to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: administrację publiczną lub samorząd terytorialny.

1 semestr studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z opłatą w wysokości 1575 złotych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny nie prowadzi kierunku administracja. Kandydatom na studia w Katowicach, zainteresowanych administracją, oferuje jednak specjalności związane
z tą tematyką.

Na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne jest to specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), a na kierunku zarządzanie – specjalność menedżer w administracji publicznej (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

Prywatne uczelnie w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Ta uczelnia prywatna oferuje kandydatom studia I stopnia na kierunku administracja – tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności oferowane studentom to: administracja publiczna, administracja i obrót nieruchomościami, kadry i płace, obsługa kancelarii prawno-finansowych.

Pierwszy semestr studiów stacjonarnych na tej uczelni kosztuje 500 zł, a kolejne semestry studiów (2-6) – 2123 zł.

Zasady rekrutacji – kierunek administracja na UŚ i PŚ
Zasady kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia I stopnia na kierunku administracja, jakie obowiązują na Uniwersytecie Śląskim, przedstawia poniższa tabela:

zdjecie

Politechnika Śląska rekrutuje z kolei zgodnie z niżej opisanymi zasadami:

zdjecie

Przykładowe przedmioty na kierunku administracja

Jeśli zdecydujesz się na studia w Katowicach na kierunku administracja, to będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach m.in. z następujących przedmiotów:
• administracja publiczna
• polityka administracyjna
• postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne
• prawo finansowe
• prawo administracyjne
• prawo administracyjne i gospodarcze
• prawo pracy
• organizacja i zarządzanie
• techniki organizatorskie i decyzyjne
• ustrój i zadania samorządu terytorialnego
• i inne...autor Joanna Sroczyńska

ikonka kierunki studiów kierunki studiów – artykuły