Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Kulturoznawstwo - 3 uczelnie

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

fax.:

32 258 92 64

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Kulturoznawstwo
Cena za semestr od 1950zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

fax.:

ikonka email do uczelni

www.us.edu.pl

email:

www.us.edu.pl

Zobacz także

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 35 70 532,

32 35 70 533

fax.:

Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Sosnowcu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 6

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 291 10 19, 510 036 870

fax.:

32 263 40 13 wew. 219

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach

40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(032) 207 27 10,
GG 1614302

fax.:

Uczelnie z kierunkiem kulturoznawstwo w Katowicach

Planujesz studia kulturoznawcze w Katowicach? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie oferty edukacyjnej katowickich uczelni – najważniejsze informacje w pigułce!Kulturoznawstwo to obszar, który trudno zdefiniować – ma wiele znaczeń i używany jest w zależności od kontekstu. W Polsce stosuje się ten termin między innymi w odniesieniu do interdyscyplinarnych studiów humanistycznych, których przedmiotem są różne formy i przejawy kultury.

Studia na kulturoznawstwie wyróżnia to, że swoim zakresem obejmują wiele dyscyplin; jest to kierunek wybitnie multidyscyplinarny. Przekłada się to oczywiście na urozmaicony program studiów – co z pewnością docenią osoby ciekawe świata i otwarte.

Państwowe uczelnie w Katowicach, na których można studiować kulturoznawstwo

Jeśli chcesz studiować kulturoznawstwo bez opłat, na dodatek w trybie dziennym, wybór uczelni jest oczywisty – w Katowicach jest bowiem tylko jedna uczelnia państwowa, która oferuje kandydatom studia na kierunku kulturoznawstwo. Jest to Uniwersytet Śląski.

UŚ prowadzi ten kierunek studiów w ramach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. W ofercie UŚ są studia kulturoznawcze I i II stopnia, dostępne zarówno dziennie, jak i zaocznie.

Na studiach I stopnia, tj. licencjackich, studentom oferowana jest jedna specjalność – przestrzenie kultury. Na studiach II stopnia, tj. magisterskich, studenci wybierają jedną spośród następujących specjalności:
• estetyka miasta,
• filmoznawstwo i wiedza o mediach,
• komunikacja kulturowa,
• kultura literacka,
• teatrologia,
• teoria i antropologia kultury.

Prywatne uczelnie w Katowicach, na których można studiować kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo ma w swojej ofercie także prywatna uczelnia w Katowicach – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. Studenci mogą podjąć studia kulturoznawcze w tej szkole wyższej jedynie na stopniu licencjackim, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

W ramach studiów prowadzone są dwie specjalności:
• film i kultura nowych mediów,
• reklama i public relations.

Zasady rekrutacji na kulturoznawstwo

Tak przedstawiają się zasady rekrutacji na dzienne studia licencjackie z zakresu kulturoznawstwa na UŚ:

zdjecie

zdjecie
Źródło: https://irk.us.edu.pl/catalog/view?id=02-S1KU

Jeśli chodzi o studia magisterskie, to o przyjęcie na nie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, społecznych, ekonomicznym lub z obszaru sztuki. Kryterium kwalifikacji jest tutaj ocena ukończenia studiów – na podstawie tej właśnie oceny ustalane będą listy rankingowe kandydatów.

Wybrane przedmioty wykładane na kulturoznawstwie

Studenci kulturoznawstwa uczestniczą w zajęciach z zakresu:

• antropologii,
• teorii widowisk i teatru,
• teorii filmu i mediów audiowizualnych,
• teorii języka i komunikacji,
• literatury,
• estetyki,
• historii kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności,
• historii sztuki,
• historii filozofii,
• historii teatru,
• historii filmu i kinematografii,
• historii mediów,
• historii Polski i obyczaju polskiego,
• historii i współczesność teatru polskiego,
• wiedzy o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności,
• folkloru polskiego,
• estetyki i sztuki polskiej,
• historii filmu polskiego i filmu współczesnego,
• kultury języka polskiego,
• krytyki artystycznej,
• filozofii kultury,
• komunikacji audiowizualnej i literackej
• komunikacji międzykulturowej
• i innych.


Autor: Jagoda Mróz

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły